Інформаційний Сайт
Департаменту охорони здоров’я
Чернівецької обласної державної адміністрації

 
на правах реклами

Статистичні показники

Автор:Прес-служба від 29-01-2013, 12:29

Пріоритетними напрямками діяльності медичної галузі області було визначено: удосконалення системи охорони здоров`я  матері та дитини, боротьба з соціально-небезпечними хворобами (туберкульоз, ВІЛ/СНІД), реформування первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики/сімейної медицини, реформування екстреної медичної допомоги, покращення матеріально-технічного стану установ охорони здоров`я, формування здорового способу життя.

В області за останній рік  покращилась демографічна ситуація. Показник смертності населення знизився і складає 12,4‰ (9 міс.2011 р.-13,0‰). Збільшився показник народжуваності-12,5‰(9 міс.2011 р.-12,2‰). Таким чином намітилась тенденція до росту показника природного приросту, який складає +0,1 (9 міс.2011 р.- -0,8). 

Поширеність  усіх форм активного туберкульозу  зменшилась на 5,9%   (151,9 на 100 тис. нас. - 9 міс.2011р.; 142,9 на 100 тис. нас. - 9 міс. 2012 р.), захворюваність всіма формами активного туберкульозу залишається стабільною (33,5 на 100 тис. нас.  - 9 міс. 2011 р., 33,8 на 100 тис. нас. - 9 міс. 2012 р., або на 0,8%.

Захворюваність злоякісними новоутвореннями в області зменшилась відповідно на 0,8% (9 міс. 2011 р. – 193,0 на 100 тис. дор. нас., 9 міс.2012 р. – 191,4  на 100 тис. дор. нас.).

Приділялась увага розвитку первинної ланки. Число закладів, що мають сімейну медицину збільшилось з 165 (2010 р.) до 174 - 9 міс. 2012р. Кількість амбулаторій загальної практики-сімейної медицини  збільшилась з 125 у 2010 р. до 138 – 9 міс. 2012р., при закладах збільшилась кількість ліжок денного стаціонару І півріччя 2012р. 1675 ліжок проти 9 міс. 2011р. 1570 ліжок.

Питома вага населення, що обслуговується сімейними лікарями в загальному по області становить 77% (України 2012 р. – 40,5%).

Автор:old від 17-08-2012, 10:40

До 2020 року тривалість життя в Україні має збільшитися на два роки

 

За словами начальника Головного управління охорони здоров’я ОДА Ігоря Шкробанця, на останній колегії МОЗ України було представлено проект концепції державної Програми “Здоров’я 2020: український вимір”. Програма містить низку амбітних завдань, зокрема, на два роки збільшити середню тривалість життя в Україні до 2020 року, знизити смертність людей працездатного віку, рівень захворюваності, а, з іншого боку, щороку збільшувати асигнування на систему охорони здоров’я на 0,5% від ВВП.

І. Шкробанець закликав обговорити проект концепції у колективах лікувально-профілактичних закладів області та вносити до нього свої пропозиції й доповнення.

Порядок формування зведених державних та галузевих статистичних звітів Головного управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації Чернівецької області за 2011 рік.

Автор:Прес-служба від 11-11-2011, 16:24

Порядок формування зведених державних та галузевих статистичних звітів Головного управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації Чернівецької області за 2011 рік.



Інформаційне наповнення:
Обласний Центр Здоров'я, ЛПЗ області