Інформаційний Сайт
Департаменту охорони здоров’я
Чернівецької обласної державної адміністрації

 
на правах реклами

Розпорядження ОДА № 437-р від 04.07.2016 року

Автор:Прес-служба від 4-07-2016, 10:55

Розпорядження ОДА № 437-р від 04.07.2016 року Про приведення ліжкового фонду стаціонарів підпорядкованих комунальних закладів охорони здоров"я у відповідність до затверджених нормативів

Розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації від 24.04.2013 р. № 238-р

Автор:Прес-служба від 21-05-2013, 13:47

«Про встановлення вартості наборів продуктів для харчування донорів».

Завантажити:238-r_vid_24.04.2013_0.doc [42 Kb] (завантажень: 42)

Розпорядження № 604 від 18.09.2012р. "Про затвердження Положення про департамент охорони здоров'я та цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації "

Автор:Прес-служба від 20-09-2012, 10:04

Розпорядження № 604 від 18.09.2012р. "Про затвердження Положення про департамент охорони здоров'я та цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації "

Керуючись статтями 6 та 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постановами Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 №179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій", від 11.05.2005 №328 "Про структуру місцевих державних адміністрацій", від 20.12.2000 №1845 "Про затвердження Типового положення про управління охорони здоров'я обласної, Севастопольської міської державної адміністрації та Головне управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації" (із змінами), від 17.04.2008 №361 "Про затвердження типових положень про Головне управління з питань надзвичайних ситуацій, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, управління та відділи (сектори) з питань надзвичайних ситуацій", розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 31.05.2012 № 353-р "Про структуру обласної державної адміністрації"", із внесеними змінами:

1. Затвердити Положення про департамент охорони здоров'я та цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17.07.2012 №454-р "Про затвердження Положення про управління охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації", від 01.07.2008 №341-р "Про затвердження Положення про управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Темерівського В.В.

 

Голова обласної державної адміністрації                                М.Папієв


Розпорядження №375-р від 06.06.2012р. "Про затвердження Порядку складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Чернівецька обласна державна адміністрація, та форми запиту на інформацію"

Розпорядження №375-р від 06.06.2012р. "Про затвердження Порядку складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Чернівецька обласна державна адміністрація, та форми запиту на інформацію".

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», на виконання Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», з метою реалізації права кожного на доступ до публічної інформації:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Чернівецька обласна державна адміністрація;

форму запиту на інформацію.

2. Загальному відділу спільно з юридичним відділом апарату облдержадміністрації забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Чернівецькій області.

3. Це розпорядження набирає чинності з моменту його державної реєстрації, але не раніше дня його опублікування.

4.  Управлінню з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації забезпечити оприлюднення цього розпорядження у засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови – керівника апарату обласної державної адміністрації Бурлаку В.М.

 

Голова обласної

державної адміністрації                                                                     М.Папієв    

Розпорядження №484-р від 27.07.2011р. "Про затвердження персонального складу колегії Головного управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації "

Розпорядження  №484-р від 27.07.2011р. "Про затвердження персонального складу колегії Головного управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації "

Керуючись частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", відповідно до пункту 9 Положення про Головне управління охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням облдержадміністрації від 14.03.2007 №89-р:

1. Затвердити персональний склад колегії Головного управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, що додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 01.07.2010 №426-р "Про затвердження персонального складу колегії Головного управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації".
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Галиця Г.К.

Голова обласної 
державної адміністрації                                                      М.Папієв

Розпорядження № 342-р від 30 травня 2011 року "Про поглиблення соціального діалогу та співпраці між органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, роботодавцями та профспілками області”

Розпорядження № 342-р від 30 травня 2011 року "Про поглиблення соціального діалогу та співпраці між органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, роботодавцями та профспілками області”
  
Відповідно до статей 6 і 37 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Законів України „Про соціальний діалог в Україні”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про організації роботодавців”, „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, „Про колективні договори і угоди”, на виконання Указу Президента України від 26.02.2010 № 274 ”Про невідкладні заходи з подолання бідності”, з метою посилення соціального діалогу між органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, організаціями роботодавців та обласною радою профспілок: 

1. Районним державним адміністраціям, рекомендувати виконавчим комітетам Чернівецької та Новодністровської міських рад спільно з профспілками, об’єднаннями роботодавців, з метою стимулювання економічного зростання та соціального прогресу, створення належних умов для продуктивної зайнятості населення та гідної праці, у тому числі забезпечення дотримання конституційних прав найманих працівників та роботодавців, всебічного розвитку підприємницької діяльності, а також для подальшого розвитку соціального діалогу:

Розпорядження № 319-р від 23 травня 2011 року "Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації обласної державної адміністрації"

Розпорядження № 319-р від 23 травня 2011 року "Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації обласної державної адміністрації"
 
Керуючись статтями 6, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Законом України "Про доступ до публічної інформації", відповідно до Указу Президента України від 05.05.2011 №547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", з метою реалізації конституційного права громадян України вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію:

1. Затвердити:
1.1. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Чернівецька обласна державна адміністрація, що додається.
1.2. Перелік відомостей, що становить службову інформацію, що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату забезпечити системне і оперативне оприлюднення розпоряджень, доручень, рішень колегій, планів заходів та інших документів обласної державної адміністрації на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації.
3. Головам районних державних адміністрацій, керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації затвердити відповідні порядки доступу до публічної інформації та визначити осіб, відповідальних за організацію у встановленому порядку доступу до публічної інформації, та у разі необхідності затвердити переліки відомостей, що становлять службову інформацію.
4. Визначити відповідальною особою за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації в обласній державній адміністрації заступника голови – керівника апарату обласної державної адміністрації Бурлаку В.М.

Інформаційне наповнення:
Обласний Центр Здоров'я, ЛПЗ області