Інформаційний Сайт
Департаменту охорони здоров’я
Чернівецької обласної державної адміністрації

 
на правах реклами

Закон про держслужбу: знайомимося з new-версією

Про перетворення державної служби говорять уже давно. І ось нарешті відбулося! Новий Закон про держслужбу, прийнятий «під завісу» 2015 року, почне працювати з 1 травня 2016 року. При цьому під нього мають бути розроблені повний віз і маленький візок нормативки. Як впоратися з таким обсягом інформації? Зараз головна мета — ознайомитися з основними положеннями Закону про держслужбу та наявної нової нормативної бази про держслужбу, ну а далі поповнюватимемо свій багаж знань «по ходу п'єси».
Детальніше читайте за посиланням: 

Статут Чернівецької обласної громадської Асоціації організаторів і управлінців охорони здоров'я

Автор:Прес-служба від 13-04-2016, 10:19

Статут Чернівецької обласної громадської Асоціації організаторів і управлінців охорони здоров'я 

Визначення ліквідаційної вартості необоротних активів

Автор:Прес-служба від 7-04-2016, 16:20

Виходячи з нових вимог національних положень(стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (далі - НП(С)БОДС) всі бюджетні установи стикнулись з необхідністю визначати ліквідаційну вартість необоротних активів, залишкова вартість яких дорівнює «0», а також із подальшими процедурами визначення нової дооціненої вартості, відображення її в бухгалтерському обліку та звітності тощо.

Найбільш поширеною в діяльності бюджетних установ є така ситуація. Бюджетна установа продовжує користуватися необоротними активами, залишкова вартість, яких дорівнює «0». Бюджетних асигнувань для здійснення переоцінки в кошторисі немає При цьому, відповідно до вимог НП(С)БОДС на повністю замортизований об’єкт обов’язково має встановлюватися ліквідаційна вартість. Чи змінюється при цьому первинна (переоцінена) вартість необоротних активів? Чи слід установлювати нові строки корисного використання необоротних активів і нараховувати амортизацію?

Стандарт надання адміністративної послуги Головним управління охорони здоров’я України

Автор:old від 15-03-2011, 10:11

Стандарт надання адміністративної послуги Головним управління охорони здоров’я України з видачі довідок про стан матеріально-технічної бази суб`єкта господарської діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для провадження господарської діяльності з медичної практики, переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів

Інформаційне наповнення:
Обласний Центр Здоров'я, ЛПЗ області